Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web https://suadieuhoataidanang.com/

Chào mừng bạn đến với trang web của Sửa Điều Hoà Tại Đà Nẵng! Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung và tài sản trên trang web Sửa Điều Hoà Tại Đà Nẵng bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, đồ họa, video, biểu tượng và các chương trình máy tính là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép cho chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng cá nhân

Trang web https://suadieuhoataidanang.com/ được cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc bất kỳ hình thức lợi nhuận nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

3. Nội dung người dùng

Nếu bạn chọn đăng tải bất kỳ nội dung nào trên trang web Sửa Điều Hoà Tại Đà Nẵng, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đó. Bạn cam kết không đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc gây hại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định này.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc bạn cung cấp thông tin cá nhân là tùy ý và có trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ bí mật thông tin đăng nhập của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web https://suadieuhoataidanang.com/ là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web này.

6. Thay đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các thay đổi đó.

7. Luật áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web https://suadieuhoataidanang.com/. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.